Team

soledad

Soledad Raso Périz


Advokat
Jobbat sen 1993
Medlem av Patientombudsnämden

 

daniel-m

Daniel Martínez Raso


Advokat
Företagsekonomi. UIB
Mastersutbildning i i utrikeshandel och internationell ekonomi. UB
Mastersutbildning i i sjukvårdsrätt. UIB


victor

Victor Martínez Raso


Diplomado en Turismo
Mastersutbildning i i internationell handel. San Pablo-Ceu
Msc International Business. Grenoble Ecole Management
MBA Business Continuity Planing. London Business School

Carmen Lebrón Paul


Advokat

 

Jorge Turmo Parodi


Diplomado en Ciencias Politicas
Mastersutbildning i i utrikeshandel och internationell ekonomi. UB