Bilolycka på Palma de Mallorca. Kontakta din advokat ?

Abogado accidente de trafico - Palma de Mallorca

Vad ska man göra om man råkar ut för en trafikolycka?

Du måste fylla i skadeanmälningsblanketten tillsammans med motpartern . Se till att den görs korrekt, kontrollera den andra förarens information och ange vilken skada som finns. Du måste informera ditt försäkringsbolag senast inom 7 dagar.

Ta bilder av båda fordonen och ta in vittnesuppgifter om det finns några.

Om ni inte blir eniga om ifyllandet av skadeanmälningsblanketten, om det har finns allvarliga skador eller föraren verkar vara påverkad, informera polisen så att de kan komma till olycksplatsen.

Tveka inte att ringa en ambulans om du inte känner dig väl.

Hur anmäler man?

När du väl har anmält till ditt försäkringbolag, baserat på skadorna och utvärderingen av våra experter, kommer vi att kontakta den motsatta parten för att behandla en ersättning.
Vi tar hand om anmälan, ger dig juridiska råd och ansöker om ersättningen.
Om vi inte når en överenskommelse, går vi vidare till högre instans.

Hur mycket pengar kan jag kräva?

Vi är specialiserade på att bedöma kroppskador och få högsta möjliga ersättning.

Vi kommer att ansöka om ersättning för:

  • De dagar du har varit frånvarande från ditt arbetet.
  • De dagar du har gjort rehabilitering.
  • Skador på ditt fordon.
  • Kompensation för löneavdrag under sjukskrivning och rehabiliteringsperiod.
  • Medicin, läkemedel och transportkostnader.
  • Etc.

Sedan 1993 har vi hjälpt skadedrabbade i trafikolyckor att få bästa möjliga ersättning.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS !

Advokat Mallorca
971724231
600338463